چرا لعن ونفرین؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
laan
مگراسلام دین رحمت نیست، ومگر تشیع مکتب دلدادگی وعقلانیت نیست؟ مگر دراین بینش دعوت به صلح وصفا وصمیمیت نیست؟ پس چرا این همه نفرین و لعن... حدود پنجاه درصد زیارت عاشورا لعن و نفرین و برائت است ... چرا؟ آیا این بدان معنا نیست که زیارت عاشورا فضای بدبینی و خشونت را دامن می زند. وعده ای مخالف دین وفرصت طلب ازاین فضا برای منافع خود برعلیه دین بهره می برند؟ ...و...

به نام خداوندبخشاینده بخشایشگر

یاذبیح الله ... بگذاربگریم، بگذاربگریم، خون تو در اشک ما تداوم یافت، واشک ما صیقل گرفت، شمشیر شد و در چشمخانه ستم نشست. توقرآن سرخی. باخون، آیه های دلاوریت را برپوست کشیده صحرا نوشتی، و نوشتارها مزرعه ای شد با خوشه های سرخ، و جهان یک مزرعه شد، باخوشه خوشه خون، وهرساقه دستی وداسی وشمشیری، وریشه ستم راوجین کرد ... (ازشعرسپیدثارالله موسوی گرمارودی)
نوای زیبا وحزن انگیزی به همراه زمزمه دلدادگان به آن، فضای دانشگاه راپرکرده بود. صبحی دل انگیز بود وحال وهوای ملکوتی عاشورای حسینی. جمعی جوان دانشجوی دلباخته گردهم آمده بودند، تاهمه صفا و محبت خویش را به سرور و سالارشان ابراز کنند. گروهی زمزمه می کردند، وعده ای به پهنه صورت خویش اشک می ریختند، و در دل خود به صاحب عزا فرزند برومند حسین (ع) ... امام مهدی تسلیت می گفتند، و حضور او را می طلبیدند.
این ندارا همه باگوش جان می شنیدند و زمزمه می کردند: (السلام علیک یااباعبدالله ...) و باآگاهی ازدل برآمده همه نفرت خویش را به قاتلان ودشمنان امام حسین (ع)ویاران وفرزندانش ابراز می کردندکه: (اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد....)
هرجوان دانشجوی دلداده حسین (ع) درحال و هوای خود، همنوا بانوای زیبا و حزن انگیز زیارت عاشورا زمزمه ای داشت. ودراین فضای ملکوتی انتظار بوی سیب بود ازحرم حبیب ... وخیمه، نمادی ازخیمه گاه مطهرحسین و یارانش ...
اما درگوشه ای خارج ازفضای عاشورائی، درصحن و فضای دانشگاه گفتگوئی دانشجوئی شکل می گرفت : ...
مگراسلام دین رحمت نیست، ومگر تشیع مکتب دلدادگی وعقلانیت نیست؟ مگر دراین بینش دعوت به صلح وصفا وصمیمیت نیست؟ پس چرا این همه نفرین و لعن... حدود پنجاه درصد زیارت عاشورا لعن و نفرین و برائت است ... چرا؟
آیا این بدان معنا نیست که زیارت عاشورا فضای بدبینی و خشونت را دامن می زند. وعده ای مخالف دین وفرصت طلب ازاین فضا برای منافع خود برعلیه دین بهره می برند؟ ...و...
درحالی که نوای (انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم..)
حال و هوای خاصی به محیط دانشگاه داده بود، این گفتگوها گرم وگرمترمی شد.
دانشجوئی که تازه به این جمع پیوسته بود، می پرسید مشکل چیست؟ یکی از دانشجویان اورا درجریان گفتگو قرارداد. دانشجوی تازه وارد که ظاهرا به نظر می آمد اهل مطالعه و بحث و نظر باشد، گفت: اگرفرصت و حال گفتگو دارید، در یکی ازکلاس ها با هم صحبت کنیم؟
ظاهرا پیشنهاد مورد توجه بود. از او خواستند که خود آغازگر گفتگو باشد ... فضای صمیمی و خوبی بود. سخن را همان دانشجو آغازکرد:
- می دانید مفهوم لغوی واصطلاحی لعن چیست؟
- بله، یعنی نفرین، یعنی عذاب، یعنی نفرت، وتقاضای طرد ازهمه ارزش ها و ...
- آری این ها بخشی از مفاهیم اصطلاحی است که درعرف اجتماعی ازآن استنباط می کنیم. اما براساس آنچه که درکتاب های لغت مطرح شده، لعن به مفهوم دوری، طرد، دوری از رحمت خداست. و علت اینکه شیطان را لعین می نامند اینست که: ازرحمت خدا دور شد و از جمع فرشتگان طرد گردید. (لسان العرب ج13صفحه387)
مسلما هر انسانی درشرایط مختلف، دشمن جان ومال ودین خودرا ازخود دور میخواهد، واو را طرد می کند و از او برائت می جوید.
آیا این نحوه برخورد که ازدشمنم برائت بجویم دلیل برخشونت طلبی است؟
- خیر، امری طبیعی و روشن است .
- نکته دیگر این که اسلام و تشیع دین سلم و رحمت و دلدادگی و عقلانیت است، آیا به این معناست که با هرحرکت ضد انسانی و ضد اخلاقی و ظالمانه سازش کند؟
اسلام و مخصوصا تشیع دربرخورد با افکار و ادیان مختلف اهل مدارا و منطق است، اما در جهت مبارزه با ظلم و بیداد، قتل و غارت، و دشمنی صریح با مقدسات خود به هیچ وجه اهل معامله و مجامله نیست. مگر نه اینست که مجاهدات پیامبرص و علی ع و مبارزه عاشورا وکربلا،درگیری باظلم وستم بود؟ لعن هم نمودی ازآن مبارزات مستمرتشیع دربرابرهرنوع ظلم و بیداد وکفراست.
- به هرترتیب به نظر می آیدکه در زیارت عاشورا بیش ازهرزیارت و دعائی لحن نفرین حاکم است .
- اولا : ازاین سخن و اعتراض تعجب می کنم. آیا کسانی که نزدیک یک قرن تمام مراسم به ظاهر مذهبی و منابر آن ها پر از سب و لعن به امام علی بن ابیطالب(ع) و اهلبیت پیامبر(ص) بود و حدود دو قرن و نیم امامان شیعه و فرزندانشان را یا کشتند و یا مسموم کردند، و یا در زندان ها شکنجه نمودند و یا به اسارت و تبعید فرستادند. انتظاردعا ازشیعه دارند؟ ...
و ثانیا. تنها زیارت عاشورا نیست که مشحون ازلعن است، بلکه در قرآن و روایات اهل بیت (ع) هم این مسئله مطرح شده است. واین برخورد درحالی است که خداوند ارحم الراحمین و پیامبر رحمه للعالمین است. منتها همان طورکه در دعای افتتاح می خوانیم (خداوندا تو در موضع عفو و رحمت مهربانترین مهربانان، و درجایگاه عقاب و انتقام شدیدترین عقوبت کنندگانی)
- یکی ازدانشجویان: شما اشاره کردید که درقرآن و روایات هم لعن مطرح شده است، خداوند و پیامبر(ص) و امامان (ع) چه کسانی را لعنت کرده اند، و سند شما چیست؟
- بله، خداوند درقرآن چند گروه را مورد لعن قرارداده است :
1- شیطان.(35حجر،118نساء)
2- مستکبرانی که در برابر انبیاء صف آرائی کردند.(88بقره)
3- آنها که حقیقت راکتمان میکنند.(159بقره)
4- انسان های مرتد.(87آل عمران)
5- قاتلان وکشندگان انسان های بی گناه .(93نساء)
6- عهد شکنان و فسادکنندگان درزمین .(25رعد)
7-تهمت زنندگان به زنهای با ایمان وپاک .(23نور)
8- منافقان وکسانی که به خدا نسبت های دروغ می دهند.(61احزاب)
9- آنها که به عناوین گوناگون عامل اذیت و آزار خداوند وپیامبر (ص) می شوند. (57 احزاب)
10- شجره ملعونه درقرآن که بنا به تفاسیر شیعه واهل سنت مقصود بنی امیه هستند.(60 اسراء) (تفسیرجامع طبری، وتفسیر صافی فیض کاشانی )
وگروه های دیگر...
- یکی دیگر ازدانشجویان: صحبت های شما روشنگربود. اما آیا سندی ازروایات هم دراین مورد وجود دارد؟
- این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری دارد، که با توجه به متون موجود دراسناد روائی می توان به مواردی ازآن اشاره کرد. به عنوان نمونه :
1- مشرکین و منحرفین ازتفکرات دینی. (کافی ج2ص387)
2- زن هائی که خود را مانند مردان می آرایند و مردانی که خود رابه شکل زنان آرایش می کنند. (کافی ج5ص550)
3- رباخواران، و واسطه بین آن ها (تهذیب ج7ص15)
4- شرابخواران، تهیه کنندگان شراب، مشتریان، ساقیان و پذیرائی کنندگان با شراب (تهذیب ج9ص 104)
5- رشوه گیرنده و رشوه دهنده و واسطه بین آن ها.(مستدرک وسائل ج17ص355)
6 - دشمنان اهل بیت (ع) و برائت جویندگان ازآنان(بحارالانوارج27ص221)
7- بدعت گزاران دردین ودانشمندانی که با بدعت ها مبارزه نمی کنند.(کافی ج1ص54)
8- تکفیرکنندگان انسان های پاک و با ایمان (وسائل الشیعه ج16ص280)
9- اذیت کنندگان انسان های پاک و با ایمان که درواقع اذیت و آزار خدا و رسول اوست .(مستدرک وسایل ج9ص99)
10- کسانی که باعث ظلم واذیت فرزندان پیامبر و مخصوصا حضرت زهرا(س)شدند و حق او را غصب کردند.(بحارالانوارج29ص342)
زیرا پیامبر فرمودند: (فاطمه پاره تن من است، هرکس که او را اذیت کند مرا آزرده، وآن کس که مرا بیازارد خدا را اذیت کرده است)و درقرآن خواندیم که اذیت کننده خدا و پیامبر ملعون است.
- یکی ازدانشجویان رشته الهیات: من هم ضمن مطالعه کتاب مقدس یهودیان (تورات) به مطلب قابل توجهی برخوردم. وآن این که درداستان حضرت آدم و همسراو، زمین و مار و شیطان مورد لعنت قرارمی گیرند. و همچنین فرزند آدم به خاطر کشتن برادرخود.
- بااین ترتیب مسئله لعن خاص شیعه وزیارت عاشورا نیست .
- صحبت ها باتشکر ازهمه دانشجویان شرکت کننده دربحث پایان یافت. باهم به فضای باصفای زیارت عاشورا آمدند درحالی که هنوز نوای دلنواز و ملکوتی بچه های مخلص به گوش می رسید: (و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصورمن اهل بیت محمد (ص).....)
(درود و سلام خداوند و فرشتگان به حسین (ع) ویاران با وفایش)