درباره‌ی ما

زراره

رومی تبار است  و نام پدرش اعیَن ؛ و از خاندانی است که بعدها در ارزش و دانش سرشناس شدند . . .  
جنگجویانی که پس از رسول رحمت صلی الله علیه و آله به کشورگشایی پرداختند اعین را به نام اسیر جنگی با خود به مدینه آورده و بَرده خود ساخته بودند  ؛ طبق قوانین نظامی آن روز , بردگان با فراگیری قرآن آزاد می شدند , اعین  نیز بدین وسیله از اسارت رها شد اما  مدینه را برای زندگی آزادانه خویش برگزید و ماند و تشکیل خانواده داد. . .  وچنین شدکه مدینه زادگاه جناب زراره فرزند اعین گردید  .
زراره  گرچه در عهد حاکمیت امویان و عباسیان  زندگی کرد اما مکتب راستین اهل البیت علیهم السلام را برای خویش برگزید و از بزرگترین صحابیان امامان : حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام شد تا آن جا که او را یکی از چهار رکن شیعیان دوران امامت آن دو پیشوای معصوم گفته اند .
بسا کسان که در شهر  و  همسایگی و  حتی همخانگی  اولیای خدا زیسته باشند و بزیند و از این مجاورت ها بهره برنگیرند و با جهل وجاهلیت , عمر فرسایند
اما او چنین نبود .  
برخوردار شده بود  از شرف شیعه بودن  ؛ آن هم شیعه ای تلاشمند و وفادار به امامت . . .
بزرگان دین , هر جا که در باره زرارة بن اعین ما - این روایتگر سخن معصومان  علیهم السلام - سخن آورده اند  به وصف بزرگ ِ وثاقت و راستگویی  او تصریح کرده اند .
زیرا کسی بود  که در دوره  داعیه داران کاذب دین  , باورمند به  مکتب  اولیای صادق  بود . . . از ایشان دین را فراگرفت و  سخنشان را بی کم و کاست و صادقانه به دیگران رساند . . .  بی آن که آن را بیامیزد و در آن دست برد  .
این است وثاقت
و چنین است صداقت .
 
هر چند در دانش ها ومهارت هایی نیز بزرگ بود و به آن ها آراسته :
در بحث های عقیدتی   فقیه بود و سخنور
و در حوزه شعر و شاعری ادیب بود و نامور   
دیگر آن که  آشنا بود به علوم قرائت و روایت های قرآنی رحمت خداوند بر او  باد و بر چنان شیعیانی
به پاس ارج نهادن به این تربیت یافته  صادق مکتب , و مکتب  صادقَین , نامش را بر تارک این کار  برنشاندیم تا ما نیز جز مسیر صدق نپوییم
مسیری در معیت با صادقان ؛ یعنی : محمد و آل محمد صلوات الله علیم اجمعین
معیتی در اندیشه
در رفتار
و در گفتار
ایدون باد