استفزاز شیطان؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دسته: مجموعه مطالب نوشته شده توسط ا حاجیان بازدید: 7518
shaitan
اگرتصورکنیم باقدرتی که شیاطین دنیا در استفزاز ملت ها دارند، کاری از ما ساخته نیست. خود گرفتار نوعی استفزاز شده ایم. شیطان و حزبش قدرت مطلق نیستند که بر انسان ها حاکمیت مطلق داشته باشند. حتی قرآن از زبان شیطان به پیروانش درجهنم نقل می کند که من برشما سلطه ای نداشتم جز اینکه شمارا دعوت کردم و شما به دنبال من آمدید.

(استفزاز شیطان؟)

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر
و به یاد ولی خدا امام حجه بن الحسن المهدی عج

رب اعوذ بک من همزات الشیاطین 

 

از آن زمان که شیطان در برابر خداوند سوگند یاد کرد (که به عزتت قسم که همه فرزندان آدم راگمراه خواهم کرد، جز بندگان مخلصت را)(ص82) و خداوند او را از بهشت راند، دشمنی سخت او برعلیه فرزندان آدم ع شروع شد. وخدا وند به خاطر محبت به بندگانش، جهت جلو گیری از وسوسه ها و گمراهی های شیطان، به وسیله همه انبیاء و در تمامی ادیان هشدار داد که:

(ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد آن چنان که پدر و مادرتا ن از بهشت بیرون کرد)(37 اعراف)
و قرآن درآیات فراوانی از گمراهی ها و دشمنی ها و ترفند های شیطان سخن می گوید و هشدار می دهد. به عنوان نمونه:
(ابلیس گفت: درمسیر صراط مستقیم تو می نشینم و از پیش رو وپشت سر و از طرف راست وچپ به آن ها حمله می کنم)(اعراف 11)
(شیطان و حزب او دشمنان خطرناک انسانند وبرای دشمنی ازهر وسیله ای بهره می برند.)(مجادله 19)
(شیطان اعمال زشت انسان را زیبا جلوه می دهد و انسان را می فریبد و از آنجا که او را نمی بیند و او انسان ها را می بیند به آن ها حمله می کند)(اعراف 37)
(شیطان در انسان ها به وسیله شراب و قمار فساد و دشمنی ایجاد می کند)(91مائده)
(شیطان به شما وعده فقر می دهد و امر به زشتی ها می کند)(بقره 268)


قرآن درمعرفی ترفند های شیطان اصطلاح خاصی را به کار می برد تحت عنوان (استفزاز شیطان). درآیه 64 سوره اسراء سخن از خطاب خداوند به شیطان است که می فرماید:
(واستفزز منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک وشارکهم فی الا موال والاولاد)
(هرکدام از آن هارا که می توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده ات را بر آن ها گسیل دار ودر ثروت و فرزندانشان شرکت بجوی)

استفزاز چه مفهومی دارد؟
استفزاز از ریشه (فزز) وبه معنای راندن، برخیزاندن، تشنج ایجاد کردن، تنش، برآشفتن، تحریک و برانگیختن است. تحریکی سریع و گیج کننده، بریدن از حق و کشاندن به سوی باطل.
واژه (اجلب) که درآیه به کار رفته، به معنای فریاد و هیاهوی شدیدی است که باعث راندن و حرکت دادن به یک سو بشود.

کلمه (خیل) هم به دو معنا آمده است: به معنای اسبان، و به معنای اسب سواران. اما در این آیه به معنای دوم است، واشاره به سواره نظام دارد.

و (رجل) به عکس آن به معنای پیاده نظام است. شیطان دستیاران زیادی از جنس خود و آدمیان دارد که برای اغواء مردم به مانند لشکریان سواره و پیاده به او کمک می دهند.

وسائل متنوع وسوسه گری شیطان :
قرآن در این آیه به چهار بخش مهم و اصولی ازاین وسایل اشاره می کند:
الف: برنامه های تبلیغاتی
ب: استفاده از نیروی نظامی و تسلیحاتی
ج: برنامه های اقتصادی به ظاهر انسانی
د: برنامه های مخرب روانی


الف: برنامه های تبلیغاتی:
جمله (من استطعت منهم بصوتک) معنای وسیعی دارد، که هر گونه تبلیغات گمراه کننده را از وسایل صوتی، تصویری، نغمه های هوس انگیز موسیقی، نور وصدا و وسایل سمعی و بصری راشامل می شود. این مسئله دردنیای رسانه ای امروز که عصر ماهواره، تلویزیون، اینترنت و.......دنیای گسترده سمعی و بصری ودنیای مجازی است، ازهر زمانی روشن تر و آشکارتر است. وشیاطین شرق و غرب عالم از این وسایل بیشترین بهره را می برند.
روان شناسان می گویند: که هر تصویر و اسلاید معادل هزار کلمه سخنرانی است. یعنی یک تصویر باکیفیت، خوب یا بد، تاثیری به مراتب فراتر و عمیق تر و دائمی تر از یک سخنرانی کامل باهمه تکنیک های سخنرانی دارد.
حال با این مقدمه گسترش روز افزون رسانه های غربی و فیلم های هالیوودی و نمونه های آن ها و فضاهای خطرناک مجازی، که با انگیزه های ریشه کن کردن همه دین در دنیای معاصر شکل گرفته و فعالیت می کنند را نظاره گر باشید، که چگونه دنیا را تحریک می کنند. وآیا مجال وفرصتی برای نسل امروز درجهت تفکر و اندیشه ای آزاد و الهی باقی مانده است؟


ب: استفاده از نیروی نظامی:
درطول تاریخ، بازوی نظامی، یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و قدرتمندان و شیاطین جهان برای سلطه سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برجهان بوده است. آن ها به منظور سرکوب مقا ومت انسان های آزاده، نیروهای کارآزموده ای راتحت عناوین واکنش سریع، دفاع ازحقوق بشر و یامبارزه باتروریسم، به کشورهای درحال توسعه مخصوصا کشورهای اسلامی گسیل می دارند. عملکرد آنان دقیقا معنای اجلاب درآیه است. اینان قبل از هجوم این نیروها، زمینه را باجاسوسان داخلی و خارجی خود که در واقع لشکر پیاده اند آماده می سازند.


ج:برنامه های اقتصادی به ظاهر انسانی:
یکی دیگر از وسایل نفوذ شیطان، ازطریق شرکت در اموال و نفوس است. بعضی از مفسران شرکت در اموال را فقط به معنای ربا، و شرکت در اولاد را به معنی فرزندان نامشروع دانسته اند. درحالی که این دو کلمه معنای بسیار وسیع تری دارد، که همه اموال حرام  و فرزندان نامشروع راشامل می شود.
امروز استکبارجهانی، باعناوین اقتصاد جهانی و تاسیس شرکت های عظیم چندملیتی و بانک های جهانی. و ایجاد مراکز فساد تحت پوشش ساختن هتل های بین المللی وکلوپ های تفریحات سالم، وسینماها و فیلم های مبتذل آن ها،که بزرگترین عوامل فساد، فحشاء و به هم ریختن کانون ها ی گرم خانواده ها و ازدیاد فرزندان نامشروع هستند. آیا همان لشکریان استفزازی شیطان نیستند؟


د: برنا مه های مخرب روانی:
استفاده ازوعده های فریبنده و انواع حیله ها ونیرنگ ها، یکی دیگر ازبرنامه های استفزاز شیطان است. روان شناسان و روانکاوان زبده ای را برای اغفال وفریب مردم ساده لوح و حتی هوشیار تربیت کرده اند. که آن ها را با انواع خیالات و پندارهای واهی سرگرم سازند، و یا باترویج انواع مواد مخدر آن هارا بی تفاوت نسبت به همه زندگی و سرنوشت خود کنند. که همه این ترفندها در همان عبارت (وعدهم) مشخص می شود.


گاهی نیز برآیند این فعالیت ها به عکس صورت می گیرد.یعنی از طریق تحقیر وتضعیف روحیه وارد می شوند. که شما قدرت مبارزه باشیاطین را ندارید. و این که پیشرفت و توسعه و...... درسایه کنار گذاشتن همه ارزش های انسانی است، و این دین شما است که موجب این همه بدبختی وفلا کت شما شد ه است؟؟؟
دراین فضای غوغا سالاری، تنش، تحیر و سرگردانی، آشفتگی ها ی روانی، جنگ ها و جنایت های بین المللی،برای انسان های آزاده کدام راه نجات وجود دارد؟
این هشدار قرآن است به ما که مواظب حاکمیت شیطان باشیم. و امروز کجای دنیا است. که دراستفزاز شیطان نیست؟


اما چه باید کرد ؟
اگرتصورکنیم باقدرتی که شیاطین دنیا در استفزاز ملت ها دارند، کاری از ما ساخته نیست. خود گرفتار نوعی استفزاز شده ایم. شیطان و حزبش قدرت مطلق نیستند که بر انسان ها حاکمیت مطلق داشته باشند. حتی قرآن از زبان شیطان به پیروانش درجهنم نقل می کند که من برشما سلطه ای نداشتم جز اینکه شمارا دعوت کردم و شما به دنبال من آمدید. ویا زمانی که ازاغواء بنی آدم سخن می گوید. مخلصان را استثناء می کند،و می گوید من برآن ها سلطه ای ندارم. واز سوئی دیگر نفس اماره ماهم کمک خوبی برای شیطان خواهد بود. ومهم ترین راه نفوذ شیطا ن درما.


قرآن هم در موارد فراوانی راه مبارزه باشیطان را به ما آموخته است. به عنوان نمونه:
درآیه 201 اعراف می فرماید :
(پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان میشوند به یاد خدا می افتند وناگهان دارای بصیرت وبینش میشوند)

درآیه 200 اعراف میخوانیم :
(هرگاه وسوسه ای ازشیطان به تورسد به خدا پناه بر که اوشنونده داناست )

درسوره های فلق وناس دستور پناه بردن به خدا ازشر وسوسه ها وترفند های شیطان است.

درآیه 11 سوره اعراف.صحبت از این بود که شیطان ازپیش رو و پشت سر و طرف راست و چپ به انسان حمله می کند. اما ازبالا و پائین راهی ندارد. چون بالا رو به سوی خدا ودعاست. و پائین جایگاه سجده و نماز است. که به فرموده امام زمان ع، نماز بینی شیطان را به خاک می مالد.

ودرآیات 79 تا 81 سوره (ص) داستان مهلت خواستن شیطان تا روز قیامت را از خداوند مطرح می کند. وخداوند در پاسخش می فرماید: (تواز مهلت داده شدگان هستی تازمان مشخصی)...براساس روایات زمان معین که در این آیه ذکر شده زمان ظهور امام مهدی ع است، که ابلیس به دست آن حضرت نابود می شود.


پس لازمه مبارزه با شیطان یک همت جمعی درراه تقوی ،ذکر خدا، پناه بردن به او. وتحت رهبری ،ولایت وهدایت امام معصوم ع بودن است. چون قدرتی فوق قدرت خدانیست. و در عصر غیبت کهف الحصینی (دژ محکمی ) چون امام زمان ع وجود ندارد. ( السلام علیک یاکهف الحصین)