برکه ای تا ابدیّت

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ghadir khomسلام برغدیر خُم، برکه ی جوشان ولایت، و درود خداوند و فرشتگان و همه ی انبیا و اولیا بر صاحب غدیر (امام علی بن ابیطالب ع). و سلام و تحیّت به پیشگاه آخرین سفیر الهی، سلاله ی پاک امام المتّقین، و باقی مانده ی خلف سلف، احیاگر غدیر، و آرمان و آرزوی همه ی انبیا و اولیای الهی، امام حجّة بن الحسن العسکری (ع) ارواحنا له الفدا.                                                                                                                                                                
 
                                  

 

  

 

 

به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر
وبه یاد ولیّ خدا امام مهدی (عج)

**********

برکه ای تا ابدیّت

**********

می رسد قصّه به آن جا که جهان زیبا شد
با جهاز شتران کوه اُحُد برپاشد
وازآن آینه با آینه بالا می رفت
دست در دست خودش یک تنه بالا می رفت
تا شهادت بدهد عشق ولیّ الله است
پلّه درپلّه ازآن مأذنه بالا می رفت
پیش چشم همه دست پسر بنت اسد
بین دست پسر آمنه بالا می رفت
گفت این بار به پایان سفر می گویم
بارها گفته ام و بار دگر می گویم
راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است
کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی است
(قطعه ای از شعر سید حمید رضا برقعی)
**************


سلام برغدیر خُم، برکه ی جوشان ولایت، ودرود خداوند و فرشتگان و همه ی انبیا و اولیا برصاحب غدیر (امام علی بن ابیطالب ع). و سلام وتحیّت به پیشگاه آخرین سفیر الهی، سلاله ی پاک امام المتّقین، وباقی مانده ی خلف سلف، احیاگر غدیر، و آرمان و آرزوی همه ی انبیا واولیای الهی، امام حجّة بن الحسن العسکری (ع) ارواحنا له الفدا.


غد یــر خــم:
غدیر، بزرگ ترین عنوان اعتقاد ما، اساس دین وثمره ی نبوّت ورسالت بیست وسه ساله ی پیامبر(ص) است. پیام غدیر، تبلور صراط مستقیم، از اوّلین تا آخرین روز دنیا است. وخطابه ی عظیم غدیر، بزرگ ترین، محکم ترین وزنده ترین سند ولایت الهیّه ی دوازده امام وپیشوای معصوم (ع) درسراسر تاریخ بشریّت است.
این جا صحنه ی غدیراست.
این جا پهنه ی تجدید عهد با خدا وپیامبر خاتم (ص) و امیر مؤمنان (ع) است
این جا دست های پیامبر و علی (علیهما السلام) لمس می شود و بیعت پا می گیرد.
این جا همان ساحل نجاتی است که پس از بیست و سه سال تلاش شبانه روزی پیامبرخدا (ص) و پس از طیّ گرداب های خطرناک و موج های عظیم، مسلمانان به این جا رسیده بودند، و دیگر چیزی نمانده بود که شیطان از سلطه برآن ها و درهم کوبیدن شان مأیوس شود.
این جا آخرین منزلگاه اتمام حجّت، وآغاز سعادت و بهروزی انسان ها است.
این جا آب گیر موج خیز عاشقان پاکدلی است که امامت ووصایت وخلافت را تنها در شأن علی (ع) و فرزندان معصومش منحصر می دانند.
غدیر، روز ظاهر گشتن، و و پرده برگرفتن از مقام عصمت امامان است.
غدیر، روز پیمان بسته شده و روز شاهد و مشهود است.
غدیر، روز حقایق ایمان، روز رانده شدن شیطان، وروز دلیل استوار است.
غدیر، روز عیان شدن راز ها است.
(برگرفته از مضامین خطبه ی علی (ع) روز غدیری که مصادف با روز جمعه ای دردوران حکومتشان در کوفه بود .)


آری به غدیر آمده ایم تا در کنار برکه اش تجدید وضو کنیم، و دربرابرخیمه ی پیامبر(ص) وسرا پرده ی علی(ع). زانو بزنیم، دست های پر محبّتشان را با دستانمان بفشاریم و عرضه بداریم:

« از سرجان، ولایت وامارت شما وفرزندانتان را پذیرائیم، وجز این ولایت وامارت، دیگر هیچ...»

به غدیر آمده ایم تا دربزرگ ترین عید، وبهترین روز های عمر امامان معصوم (ع) هلهله وشادی کنیم وبهار واقعی انسان ها را جشن بگیریم.
درعرصه ی غدیر، بالاترین ووالاترین و رساترین پیام، پیام تاریخی پیامبر بود و بیعت تاریخی مردم با ولایت و وصایت و خلافت علی (ع) وامامان معصوم (ع) تاروز قیامت.
این پیام به قدری رسا بود که حتّی بسیاری از دانشمندان اهل تسنّن هم نتوانسته اند از کنار آن بگذرند.
به عنوان نمونه یکی از بزرگان اهل تسنّن به نام حافظ ابو نعیم اصفهانی درکتاب (مانَزَلَ مِنَ القُرآنِ فی علیٍّ ع) از ابو سعید خدری – صحابی معروف پیامبر(ص) نقل می کند که:
«پیامبردر غدیرخم علی ع را به عنوان ولایت به مردم معرّفی کرد، ومردم متفرّق نشده بودند تا این که آیه ی (الیوم اکملت لکم دینکم) نازل شد، دراین هنگام پیامبر(ص) فرمود: الله اکبر برتکمیل دین واتمام نعمت پروردگار وخشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی (ع) بعد از من.»  (به نقل از تفسیر نمونه 4/ 266)

 

بخشی از پیام پیامبر(ص):
سخنان پیامبر(ص) در آن روز، عصاره ی همه ی اسلام بود، وعنایت وتوجّه دادن مردم به پیام های الهی درطول مدّت بیست وسه سال رسالت عظیم او.
و یکی ازمهم ترین مسائلی که علاوه بر ولایت علوی سخت مورد توجّه حضرت، ومأموریّت اصلی او بود، ارتباط غدیر و ولایت علوی (که درفراز های مختلف خطابه باپیام: مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌّ مَولاهُ بیان شده) باولایت همه ی امامان وامام دوازدهم حجّة بن الحسن العسکری (ع) است، که در سراسر این بیان، دوازده بار نام دوازده امام ذکر شده وپنج بار نام امام مهدی (عج) به زبان مبارک حضرت جاری شده است.


به عنوان نمونه:
«ای مردم، نور از جانب خداوند عزّوجلّ درمن نهاده شده وسپس درعلی بن ابیطالب و بعد درنسل او تا مهدی قائم (ع) که حقّ خداوند وهرحقّی راکه برای ما می باشد می گیرد ّ چرا که خداوند عزّو جلّ مارا برکوتاهی کنندگان و بر معاندان و مخالفان و خائنان و گنه کاران و ظالمان و غاصبان از همه ی جهانیان حجّت قرار داده است»

ودرفرازی دیگر از این خطابه فرمودند:
«بدانید که آخرین امامان، مهدی قائم، از ما است، بدانید که او است غالب بر همه ی ادیان... بدانید که او است فاتح قلعه ها و منهدم کننده ی آن ها... بدانید که او است یاری کننده ی دین خدا... بدانید که او است که هر صاحب فضیلتی را به قدر فضلش، وهر صاحب جهالتی را به قدر نادانی اش نشان دار می کند... بدانید که او است وارث هر دانشی ومحیط برهر فهمی. بدانید که او است خبردهنده از پروردگارش وشکوه بخش آیات الهی. بدانید او است رشد یافته واستوار. بدانید که کارها به او سپرده شده است. بدانید او است که پیشینیان به او بشارت داده اند...بدانید او است ولیّ خدا درزمین، وحکم کننده ی او میان آفریدگانش وامین او درنهان و آشکارش »


ودرآن جا که از ثقل اکبر وثقل اصغر سخن به میان آورده می فرماید:
« ای مردم، علی ع و فرزندان پاک من از نسل علی ع ثقل اصغرند، وقرآن ثقل اکبر، هرکدام از این دو از دیگری خبر می دهد وموافق و همراه او است. آن دوثقل از یکدیگر جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر برمن وارد شوند. آگاه باشید که آن ها امین خداوند در بین مخلوقات الهی وحاکمان او درزمین هستند.»
«ای مردم، قرآن به شما می شناساند که امامان بعد از علی، فرزندان او هستند ومن هم به شما شناساندم که آنان از نسل من و از نسل اویند. آن جاکه خداوند در کتابش می فرماید: (آن امامت رابه عنوان کلمه ی باقی درنسل او قرار داد.زخرف 28) ومن نیز به شما گفتم: اگر به آن دو – قرآن واهل بیت ع – تمسّک کنید هرگز گمراه نمی شوید.»
این فراز ها وبیانات دیگری در دعاها وروایات غدیر واشعار غدیری بیانگر آن است که غدیر یک واقعه ی صرفاً تاریخی نبوده بلکه غدیر، برکه ی انعکاس وجلوه ی نور ولایت مطلق الهی در سیمای مقدّس علی بن ابیطالب ع وهمه ی فرزندان بزرگوارش تا امام همام، حجّة بن الحسن العسکری ع است، واگر گوش دل بسپاریم درغدیر همه ی تاریخ، خواهیم شنید که: (آن کس راکه من مولای اویم، علی ع وفرزندانش وامام مهدی مولای او است».


براساس همین اصل، پیامبر (ص) دراواخر سخنان شان، خطاب به مردم فرمودند:
«هان ای مردم، اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت تا برپائی روز رستاخیز، درنسل خودبه امامت می گذارم و حال، مأموریّت تبلیغی خود را انجام می دهم تابرهان برهرشاهد وغایب و برآنان که زاده شده یا نشده اند وبرتمامی مردمان باشد. پس شایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تابر پائی رستاخیز برسانند»

 

ودر لحظاتی که مردم را به بیعت با علی ع فراخواندند فرمودند:
« ای مردم ! باخدا بیعت کنید و بامن بیعت نمائید، و نیز با علی امیر المؤمنین و حسن و حسین و امامان از ایشان دردنیا وآخرت، به عنوان امامتی که درنسل ایشان باقی است بیعت کنید. خداوند غدر کنندگان (بیعت شکنان) را هلاک می سازد و وفاداران را مورد رحمت قرار می دهد.(وهر کس بیعت را بشکند، به ضرر خویش شکسته است، وهر کس به آن چه باخدا پیمان بسته وفا کند، خداوند به اوپاداش بزرگی عنایت می فرماید » (10فتح) (جرعه ای اززلال غدیر)

 

ستاره ی سحر ازصبح انتظار دمید
غدیر از نفس رحمت بهار چکید
گرفت دست قدر، رایت شفق بر دوش
زمین به حکم قضا آب زندگی نوشید
هوا زعطر گلاب محمدی مشحون
زمین به عترت و آل رسول بست امید
رسول سدره نشین شد علی به صدر نشست
پی تکامل دینش خدای کعبه گزید
گزیده ای از شعر دکتر یحیی حدادی