امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
باسمه تعالی
نشانه‌ها‌ی بی نشان
آیات نشانه‌ها‌یند.نشانه‌ها‌یی به‌سوی آن بی نشان؛ که خودش برای خود قرار داده‌است.
از این نشانه‌ها‌ چه کسانی بهره‌مندند؟ آنان که عقل ندارند؟ آنان که چشم دل ندارند؟ هرگز؛ بلکه:
  1. آنان که از چشم دل و دیده‌ی سر بهره می‌‌برند
  2. آنان که دریچه‌ی دل را به‌سوی نشانه‌ها‌ باز می‌‌کنند
  3. آنان که آنچه می‌‌بینند تعقل می‌‌کنند
  4. و در آنچه می‌‌نگرند تفکر و تأمل می‌‌کنند
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Hasan Asgari AS

...علماء شیعه ی ما که دوستان ضعیف و اهل ولایتمان را سرپرستی کرده اند، روز قیامت حاضر می شوند در حالی که انواری از تاج های آن ها ساطع است بر سر هر کدام از آن ها تاجی از نور است که این انوار در صحنه ی قیامت و اطراف آن تا مسیر سیصد هزار سال پراکنده می شود...

 

                                  

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Hasan Asgari AS

امام (ع) در تفسیر آیه (وَ قُولُو لِلنّاسِ حُسناً) فرمودند: 
با همه مردم چه مؤمن و چه مخالف با زیبائی سخن بگوئید. اما انسان های مؤمن در مقابل گفتار زیبا چهره هاشان زیبا و باز می شود، و امّا مخالفان را با مدارا صحبت کنید که آن ها را جذب ایمان نمائید. با این ترتیب شرّ آن ها نسبت به شما و مؤمنان پوشیده می شود. سپس امام (ع) فرمودند: مدارای با دشمنان خدا برترین صدقه ی انسان برای خود و برادرانش است

 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
sargashtegy

... و به دنبال هر ندائی که داعیه ی نجات انسان را داشته و به امید وعده های عدالت طلبانه و امنیّت بخش هر مکتب و ایده ی لایق و یا نالایقی، راه افتاده، امّا هرچه زمان پیش آمده، بیشتر گرفتار باتلاق های خطرناک ظلم و ستم و بی عدالتی و جهالت و ترور و وحشت و... شده است. و جز افقی تاریک و وحشتناک نمی بیند، و سر از وادی حیرت و مکتب های نیهیلیستی و پوچ انگاری درآورده است. و چه مناسب، یکی از نام هائی را که در روایات اسلامی بر عصر غیبت نهاده اند عصر حیرت و سرگردانی است.!!!

 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
mobahele

مباهله بزرگ ترین سند عظمت اهل بیت (ع) ورسوائی دشمنان آن ها است. قاضی نور الله شوشتری در کتاب احقاق الحق جلد سوّم صفحه ی 46. از شصت نفر از دانشمندان اهل تسنّن نقل می کند که: « مفسّران دراین مسئله اتفاق نظر دارند که (ابنائنا) درآیه ی فوق اشاره به حسن وحسین(ع) و(نسائنا) اشاره به فاطمه (س) و (انفسنا) اشاره به علی (ع) است »

 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ghadir khomسلام برغدیر خُم، برکه ی جوشان ولایت، و درود خداوند و فرشتگان و همه ی انبیا و اولیا بر صاحب غدیر (امام علی بن ابیطالب ع). و سلام و تحیّت به پیشگاه آخرین سفیر الهی، سلاله ی پاک امام المتّقین، و باقی مانده ی خلف سلف، احیاگر غدیر، و آرمان و آرزوی همه ی انبیا و اولیای الهی، امام حجّة بن الحسن العسکری (ع) ارواحنا له الفدا.