ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
entezar-omate-vahedeh... با کمال تأسّف آنچه که قرآن پیش بینی می کرد تحقّق یافت و اندکی پس از رحلت این منادی امّت واحده همه شاخصه های جاهلیّت، این امّت واحده را از هم متلاشی کرد ... این نوشته کوتاه در پی تبیین ارتباط انتظار فرج با تحقّق امّت واحده است، امید است که به یاری امام عصر(عج) از عهده بر آید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

namaz2

اگر نماز استعداد و ظرفیّت این همه آثار معنوی را دارد، و انسان های مؤمن را به هویّت واقعی و حقیقی آنها باز می گرداند، چرا در جوامع اسلامی این مشکل بحران هویّت حتّی برای بعضی از نمازگزاران هنوز حل نشده است؟ ... پاسخ این است که نماز فقط یک شکل ظاهری ندارد و یک حرکت نمادین و یا اعمال و رفتار رسمی بی محتوا نیست. این زیباترین و والاترین فرمان الهی، دارای روحی عظیم و برتر به نام ولایت است که اگر نماز بدون روح ولایت باشد، هفتاد سال عبادت بی ارزش و بی ثمر خواهد بود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ahsanel hal

صدای روح بخش پای بهار، به همراه نسیم عطر گل های بهاری، ومعطّرشدن فضای هستی با عطر میلاد امام علیّ بن ابیطالب (ع)، باهمنوائی نوای ملکوتی (یا مُقلِّبَ القُلُوبِ... به نوروز امسال صفا و حال وهوای خاصّی بخشیده است. آری مدبّر شب ها وروزها هزاران بهار را درگذر روزگاران مقدّر کرده است ودرهر بهار به طبیعت حیات نو بخشیده است. امّا سؤال این است که احسن و نیکوترین حال کدام است که در طلیعه ی سال نوآن را ازمحوّل الاحوال طلب می کنیم؟ 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
noor mahdi
دراین میان رسالت انسان هائی که در دنیای نور وروشنائی رشد پیدا کرده اند بسیارسنگین خواهد بود. وتا مردم گرفتار هزاران آتش فتنه و فساد وجنایت بیدار نشوند. خورشید عالم تاب پشت پرده (امام حجه بن الحسن العسکری (ع)) جلوه گری نخواهد کرد.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
hadafe afarinesh

از جمله دغدغه های فکری انسان ها درطول تاریخ، پرسش از چرائی آفرینش، وهدف نهائی از خلقت او است. این پرسش، ریشه ای ترین علامت سؤال بشر است. زیرا با یافتن پاسخ آن، همه ی حرکات و سکنات، و آمدن ها و رفتن ها، صلح ها و جنگ ها ومرگ ها و زندگی ها و... معنای منطقی پیدا می کند. و با نداشتن و یا نیافتن پاسخ آن، تمام زندگی عبث و پوچ و بی معنا خواهد بود.