امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ya sahebاصل ولایت درقرآن و روایات اهل بیت (ع) ازمحوری ترین اصول اسلامی پس ازتوحید است. وآنچنان که درقرآن تاکید فراوانی برآن شده است نشان می دهد زندگی همه انسان ها دردنیا حول محور دو ولایت می چرخد: یا ولایت خدا. (الله ولی الذین آمنوا) ویاولایت شیطان وطاغوت (والذین کفرو اولیائهم الطاغوت) وانسان ها ازاین دو ولایت نمی توانند خارج باشند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


بسم الله الرحمن الرحیم

قرن ها است شيعه بر اساس باورهای قلبی و بر مبنای آموزه های عميق وحيانی منتظر دنيايی پر از نور و معطر از عطر جانفزای توحيد و عدالت و رحمت در سايه ولايت و امامتِ آخرين سلاله طيبه معصومين، امام حجة بن الحسن العسکری(ع) است.

شيعه تنها امتی است که پيشوای آينده جهان را به خوبی می شناسد، با او زندگی می کند و قرن هاست که برنامه و آرمان های جهانیِ حضرت را مي داند. و خود را برای ساختن جهانی بر اساس وعده الهی و اراده برحقِ او آماده مي کند. و ملتی که آينده دارد ملتی زنده، پويا، و با عزت است.

اين تفکر و انديشه شيعه فقط يک آرمان آسمانی و در فضای تخيلی نيست بلکه بر اساس پشتوانه، اراده و وعده حتمی الهی است که بر اساس واقعيت های زندگی انسان در طول قرون طراحی شده است.

مسلما اين جامعه انسانی الهی جهانی را جز امامت امام معصوم(ع) و ياران و کارگزاران پاکبازی که برای آن ذخيره شده اند و در طی قرون صيقل خورده اند، نخواهند ساخت.

در اين نوشته کوتاه برآنيم که بر اساس آموزه های کتاب و سنّت تصويری از ويژگی های ياران امام(ع) و حاکمان آينده جهان تحت رهبری آن امام همام را مطرح کنيم، شايد اين سير کوتاه ديد ما را نسبت به آينده جهان واقع بينانه تر و قابل دفاع تر کند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
shiaودراین مجموعه کوتاه سعی شده که خلاصه و فهرستی ازسخنان وزین امام باقر (ع) درموردشیعه در ابعاد فردی واجتماعی. بیان شود و این معرفی میتواند پاسخگوی بسیاری از شبهات مطرح شده درطول قرن ها برعلیه شیعه باشد.